GIỚI THIỆU

BEB cung cấp các giải pháp tối ưu để các công ty Hàn Quốc tiến vào Việt Nam thành công. Gói chiến lược phân phối và gói đại lý chi nhánh phân phối phù hợp tối ưu thế mạnh của khách hàng và tình hình thị trường hiện tại, thành lập chi nhánh và cử cấp trên. Bạn không chỉ tiết kiệm được chi phí lưu trú khi kinh doanh mà còn là thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng trong giai đoạn đầu kinh doanh của bạn.

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm thành công khả năng tiếp thị sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng mạng lưới con người hiện có mà không phải trả quá nhiều phí tiếp thị ban đầu. Các cuộc phỏng vấn với các nhà phân phối liên quan thực tế, mà các cơ quan tư vấn của các viện nghiên cứu thị trường khác khó thực hiện, là tài liệu tham khảo trực tiếp để lập kế hoạch sản phẩm, hoạch định ngân sách đầu tư ban đầu, lợi nhuận kỳ vọng, khả năng thị trường và đánh giá giá bán. Phân tích đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu thị trường chính xác được phân tích với các ý kiến ​​được lựa chọn cẩn thận của các cố vấn và dữ liệu của chính phủ là thế mạnh lớn nhất của BEB mà không phải là một gói cung cấp cho các công ty khác. 

PHÂN PHỐI

PHÂN PHỐI

Công ty TNHH BEB hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng xuất nhập khẩu 100% từ tất cả các thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hiện sản phẩm này được phân phối tại tất cả các hệ thống siêu thị trên cả nước, và các hệ thống cửa hàng tại Việt Nam.

 

Kênh MT

Kênh GT

Kênh B2b

KINH NGHIỆM